Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

thành tích nhà trường từ năm 2009 đến năm 2012

Năm học Danh hiệu thi đua (hình thức khen thưởng) QĐ số: …..cấp có thẩm quyền. 2009-2010 Đơn vị lao động tiến tiến Giấy khen QĐ số 970/QĐ/KT, ngày 18/11/2010 của UBND Huyện tặng giấy khen. 2010-2011 Đơn vị lao động tiến tiến 2011-2012 Đơn vị Lao động Tiên tiến Giấy khen QĐ số 725/QĐ-KT ngày 28/9/2012, của UBND Huyện khen ...